• Goed gekleed op weg naar een baan
  • En ook op weg naar uitzendwerk, een stageplek, vrijwilligerswerk, of als ZZP-er
  • Niet alleen passende kleding, maar ook advies!

Over ons

Bestuur Dress for Success Nederland
Dress for Success Nederland is een vereniging waarbij alle Nederlandse Dress for Success-vestigingen aangesloten zijn. De landelijke vereniging draagt niet alleen zorg voor de verbinding tussen het hoofdkantoor van Dress for Success Worldwide en de Nederlandse vestigingen, maar ontwikkelt ook het beleid voor verdere groei, professionalisering en ontwikkeling met als ultieme doelstelling om zoveel mogelijk werkzoekenden met passende kleding en ondersteuning succesvol te laten solliciteren.

De leiding van de Vereniging Dress for Success Nederland is in handen van het bestuur dat uit vijf leden bestaat. Bestuursleden voeren hun werkzaamheden op onbezoldigde basis uit; zij ontvangen geen vergoeding voor bestede uren of voor bijgewoonde vergaderingen. Wel krijgen zij gemaakte (reis-) en andere onkosten vergoed.


Privacy
De winkels van Dress for Success werken met een registratiesysteem waarin de gegevens van klanten, kleedsessies, verwijzers en medewerkers worden verwerkt. Om de privacy te beschermen is daarvoor een Privacyverklaring opgesteld.

ANBI informatie
Dress for Success Nederland is sinds 2010 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam
(Stichting) Dress for Success Nederland


RSIN/fiscaalnummer
8223.35.360


Rekeningnummer
NL02TRIO0390513563

 

Vestigingsadres
Dress for Success Nederland
Vredelaan 4
1318 AS Almere

info@dressforsuccess.nl

06-45251937


Bestuurssamenstelling
Anne Bliek, voorzitter

Edo Jongejan, penningmeester

Josje Bootsma, bestuurlijk secretaris

Maaike Gerritsen, marketing en communicatie

Corine van Poppel, fondsenwerving

 

Bureaumanager
Wessel de Wit


Beleidsplan 
klik op deze link


Statutaire doelstelling
Het coördineren, faciliteren en initiëren van stichtingen en/of verenigingen die zich direct of indirect ten doel stellen om door middel van “Dress for Success”-winkels mensen die vanuit een uitkeringssituatie of minimuminkomen actief solliciteren naar een betaalde baan de mogelijkheid te bieden zich gratis professioneel te kleden voor het sollicitatiegesprek.

Jaarrekeningen, jaarverslagen en rapporten