• Goed gekleed op weg naar een baan
  • En ook op weg naar uitzendwerk, een stageplek, vrijwilligerswerk, of als ZZP-er
  • Niet alleen passende kleding, maar ook advies!

Sponsors

Dress for Success Leeuwarden wordt structureel gesponsord door:

 

Daarnaast ontvangt Dress for Success Leeuwarden incidenteel bijdragen van diverse instellingen en particulieren, zowel financieel als in natura. Afgelopen jaar (2020) ontvingen wij bijdragen van het Rabobank Coöperatiefonds, Lionsclub Der Stadthouder, LippeLap, Meubelmakerij Beertje en OrangeGas. 

 

Wil je ons steunen? Je kunt een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL75 INGB 0002 9557 15 t.n.v. Stichting Dress for Success Leeuwarden e.o., o.v.v. ‘gift Dress for Success Leeuwarden’. Elke bijdrage is van harte welkom!

 

Giften aan erkende goede doelen en instellingen met de ANBI-status kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Stichting Dress for Success Leeuwarden is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Kijk voor meer informatie over fiscaal aftrekbare giften op de websites van de Belastingdienst en ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).